הועדה המקומית יוצאת לפגרת קיץ מיום 18.08.19 ועד ליום 31.08.19.

תאריך: 19/08/2019