מסמכי ישיבה מספר 20200001


  
הנחיות מרחביות מאושרות
מדיניות האכיפה מאושרת
נספח גדרות - 28.10.2019
נספח נישת אשפה - 28.10.2019
הודעת מינהל התכנון בדבר ספירת הימים במערכת רישוי זמין בעת ההתמודדות עם נגיף הקורונה
מסמכי ישיבה מספר 20200001