​​​​​​​​​​​​ברוכים הבאים 

  • ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ההנדסי של הועדה המרחבית לתכנון ולבניה "לב השרון".
  • אתר האינטרנט מאפשר שליפת מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושאי תכנון, רישוי ופיקוח.
  • אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי הועדה וחברת קומפלוט.

 

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במקור.
  • כל הסתמכות על החומר המצוי באתר הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
  • הועדה אינה אחראית לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת, פגם והנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי המצוי במשרדי הועדה.

 

ביום 04.09.16 נכנסו לתוקפן תקנות התכנון והבניה על פיהן בקשות מידע להיתר ובקשות לבניה יוגשו במתכונת של רישוי מקוון

לרישוי זמין- לחץ כאן

החל מחודש דצמבר 2019, ניתן לשלם תשלומים לוועדה המקומית באתר המועצה בלינק

 https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/voucher_payments?rshut=10801

לתשלום במזומן או צ'קים יש לפנות למח' הגבייה  בקבלת קהל בימי א'-ה' משעות 08:00-13:00  ויום ג'  16:00-18:00.

**** יש לשים לב לתוקף השובר בתום התקופה השובר ייחסם ויש לפנות לוועדה להנפקת שובר חדש****


חדשות ועדכונים