​​​​​​​​​​​​ברוכים הבאים 

  • ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ההנדסי של הועדה המרחבית לתכנון ולבניה "לב השרון".
  • אתר האינטרנט מאפשר שליפת מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושאי תכנון, רישוי ופיקוח.
  • אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי הועדה וחברת קומפלוט.

 

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במקור.
  • כל הסתמכות על החומר המצוי באתר הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
  • הועדה אינה אחראית לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת, פגם והנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי המצוי במשרדי הועדה.

     

לקישור לוועדות המשנה של הוועדה המקומית בהיוועדות חזותית באמצעות תוכנת ZOOM לחץ/י כאן


      החל מינואר 2021 - 
           דוח ביסוס קרקע ייערך וייחתם על ידי מהנדס אזרחי רישוי במדור מבנים ביסוס קרקע
            בצירוף רישיון בתוקף

ביום 04.09.16 נכנסו לתוקפן תקנות התכנון והבניה על פיהן בקשות מידע להיתר
ובקשות לבניה יוגשו במתכונת של רישוי מקוון

לרישוי זמין- לחץ כאן

לתשלום במזומן או צ'קים יש לפנות למח' הגבייה  בקבלת קהל בימי א'-ה' משעות 08:00-13:00  ויום ג'  16:00-18:00.

**** יש לשים לב לתוקף השובר בתום התקופה השובר ייחסם ויש לפנות לוועדה להנפקת שובר חדש****

הנחיות מחייבות לקיום ישיבות מוסדרות לתכנון באמצעות היוועדות חזותית 

חדשות ועדכונים