טפסים

  
כווץ כותרת : מידענות ‏(3)
תצהיר המבקש על קיום של עד 5 עצים בוגרים במגרש
תצהיר מודד על שאין עצים במגרש
תצהיר עורך הבקשה על שימור עצים
כווץ כותרת : רישוי ‏(6)
התחייבות בגין הצפות למרתפים
התחייבות לביצוע הריסות
טופס בקשה לפטור ממפת מדידה - רישוי זמין 1
פטור מהגא
נספחים מומלצים להקלות נפוצות
טופס מתן היתר בניה

טפסים