דבר יושב ראש הוועדה

אני גאה ושמח להציג בפניכם עוד פרויקט מוצלח שתוכנן ויוצר במטרה לחזק את הקשר המחייב שבין נותני השירות במועצה והתושבים.
באתר זה תוכלו לעיין במידע עדכני תוך שמירת עקרון השקיפות.
באתר מתפרסם מידע מקיף ומהימן אודות פעילותה ואחריותה ובכל הקשור לתחום עיסוקה של הועדה לתכנון ובנייה.
הועדה המקומית לתכנון ובנייה פועלת מתוקף חוק התכנון והבנייה של מדינת ישראל.
חוק התכנון והבניה לבד מהיותו מכיל הוראות תכנוניות והנדסיות מהווה מנוף מרכזי להבטחת איכות החיים של התושבים.
שימוש נכון בחוק ובמכלול הוראותיו ותקנותיו, מבטיח צעידה בטוחה במסלול התכנון והפיתוח.
צוות עובדי הועדה עומד לשירות תושבי המועצה וכלל הציבור על מנת לספק מידע ולסייע בפתרון בעיות וזירוז הליכים.
האתר הינו ידידותי למשתמש ואנו מצדנו מחויבים לשמור על אתר עדכני המרכז את מלוא המידע.
באתר ניתן למצוא הנחיות ונהלים שונים, הורדת טפסים, אפשרות לשאלות ופניות.
מאחל לכולנו גלישה נעימה והמשך שגשוג וצמיחה.

שלכם,
עמיר ריטוב
ראש המועצה ויו"ר הועדה

דבר יושב ראש הוועדה