פעילות הוועדה

  
חלק א רישוי וביצוע
חלק ב שאר הנושאים


 
  
פרק א
פרק ב
נספחים
פניה ממינהל התכנון


  
  
  
  
  
  
  
פרק א.pdfפרק א
פרק ב.pdfפרק ב
  
דוח 2019 מחצית שניה חלק א
דוח 2019 מחצית שניה חלק ב
דוח 2019 מחצית שניה חלק ג


פעילות הוועדה