עזריאל

צורת הישוב: מושב – משתייך לאיגוד המושבים "פועל המזרחי"
נוסד: כ"ז באדר תשי"א – 5 במרץ 1951. היישוב שוכן דרומית מזרחית לצומת במר.
מקור השם: ע"ש הרב עזריאל הילדסהיימר שעשה למען חיזוק היישוב היהודי בארץ.
המתיישבים הראשונים: יוצאי תימן.
מס' התושבים: 460.
שטחו: 3000 דונם.
ענפי המשק העיקריים: פרדס, לול, ירקות ופרחים.

עזריאל