בני דרור

צורת הישוב: מושב - משתייך לתנועת המושבים
נוסד : י"א באייר תש"ז – 21 מאי 1946. היישוב שוכן מזרחית צומת בני דרור.
מקור השם: מסמל את שאיפת תושביו לחיי דרור בארץ האבות.
המתיישבים הראשונים: המתיישבים הראשונים: חיילים משוחררים, אשר שרתו בצבא הבריטי במלה"ע השנייה.
מס' תושבים: 700
שטחו: 3,200 דונם.
ענפי המשק העיקריים: פרדס, רפת, לול, מפעל לייצור ריהוט חדרי ילדים, ממפעל לאריזות ומפעל לנרתיקי משקפיים. אזור התעסוקה – קניון דרורים.
על אדמות היישוב הוקמו בית המועצה, המרכז הקהילתי וקריית החינוך "דרור"​

בני דרור