גאולים

צורת הישוב: מושב – משתייך לתנועת המושבים
נוסד: כ"ז חשוון תרצ"ט – 17 בנובמבר 1938, מיישובי חומה ומגדל. היישוב שוכן דרומית מזרחית לצומת השרון.
סביבת גאולים הקרובה לטול כרם – הייתה שדה קרב במלחמת השחרור בתש"ח – 1948, והמקום אף נכבש למשך יומיים. בקרבתה נעצר הצבא העירקי בנסותו להתקדם אל חוף הים בנתניה ולנתק את דרום הארץ מצפונה.
מקור השם: הגאולה שמצאו תושביו בעלותם ארצה.
מס' תושבים: 700
שטחו: 2860 דונם
ענפי המשק העיקריים: פרדס, מטעים, לול ופרחים.

גאולים