חרות

צורת הישוב: מושב – משתייך לתנועת המושבים
נוסד: נוסד בתר"ץ ב 1930.  הישוב שוכן דרומית מזרחית לצומת בני דרור, סמוך לתל מונד .
מקור השם : לציון 1,800 שנה למרד בר כוכבא ומלחמתו . לחרות ישראל.
על המטבעות מתקופת מרד בר-כוכבא מוטבעות המלים "חרות יהודה" ומכאן שמו הראשון של האירגון
המתיישבים הראשונים: אנשי העליה הרביעית – יוצאי רוסיה, פולין וגרמניה. פעילים החברים בארגון "חרות יהודה".
מס' התושבים: 1200
שטחו: 3800 דונם.
ענפי המשק העיקריים: פרדס, מטעים, לול, תרנגולי הודו ופרחים.
על אדמות היישוב הוקם בי"ס יסודי ממלכתי "הדר השרון" וגם מרכז יום לקשיש של עמותת דורות.

חרות