כפר הס

צורת הישוב: מושב – משתייך לתנועת המושבים
נוסד : ז' בטבת תרצ"ג 5 בינואר 1933, במסגרת "התיישבות האלף". נמצא דרומית מזרחית לצומת בני דרור.
מקור השם: ע"ש משה הס, היה מ"מבשרי הציונות" וחיבר את הספר "רומי וירושלים".
המתיישבים הראשונים: אנשי העליה השלישית – יוצאי פולין, רוסיה ורומניה, חברי ארגון "יזרעאל".
מס' תושבים: 950
שטחו: 3800 דונם.
ענפי המשק: פרדס, מטעים, לול, תרנגולי הודו, פרחים וירקות.

כפר הס