כפר יעבץ

צורת הישוב: מושב – משתייך לאיגוד המושבים "הפועל המזרחי"
נוסד: ד' בניסן תרצ"ב – 10 באפריל 1932. היישוב שוכן צפונית מזרחית לצומת בני דרור.
מקור השם: ע"ש הרב זאב יעבץ, היה סופר, היסטוריון ומחנך, והראשון שהנהיג נטיעות בט"ו בשבט. היה מייסדי תנועת המזרחי העולמית.
המתיישבים הראשונים: עזבו בזמן מלחמת השחרור. לאחר המלחה עלה ארגון , "נצר יששכר" מיוצאי פולין ורומניה. בשנת 1954 אוכלס היישוב ע"י יוצאי תימן שמרביתם הגיעו מהגליל.
מס' תושבים: 550
שטחו: 3800 דונם.
ענפי המשק העיקריים: פרדס, לול ופרחים

כפר יעבץ