ניצני עוז

צורת הישוב: מושב – משתייך לתנועת המושבים.
נוסד: ט"ו תמוז תשי"א –19 ביולי 1951. היישוב שוכן מזרחית לצומת השרון.
מקור השם: עוז הלוחמים באזור במלחמת השחרור תש"ח – 1948.
המתיישבים הראשונים: עולים מתוניס.
מס' התושבים: 700.
שטחו: 2860 דונם.
ענפי המשק העיקריים: פרדס, לול ופרחים.

ניצני עוז