פורת

צורת הישוב: מושב – משתייך לאיגוד המושבים "הפועל המזרחי"
נוסד: ל' בניסן תש"י –17 באפריל 1950. היישוב שוכן צפונית מזרחית לצומת בני דרור.
מקור השם: היישוב נמצא בנחלת שבט יוסף והברכה אשר יעקב אביו ברך אותו היא:
"בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין: (בראשית, מ"ט, כ"ב).
המתיישבים הראשונים: יוצאי לוב אשר בצפון אפריקה.
מס' תושבים: 800.
שטחו: 3000 דונם.
ענפי המשק העיקריים: פרדס, לול ופרחים.

פורת