שער אפרים

צורת הישוב: מושב – משתייך לתנועת המושבים
נוסד: י"ד אלול תשי"ג – אוגוסט 1953. היישוב שוכן דרומית מזרחית לצומת השרון.
מקור השם: נמצא בתחום הכניסה לנחלת שבט אפרים.
המתיישבים הראשונים: יוצאי תימן, עולי מרבד הקסמים.
מס' תושבים : 750
שטחו: 2250 דונם.
ענפי המשק העיקריים: פרדס, לול ופרחים.

שער אפרים