תנובות

צורת הישוב: מושב – משתייך לתנועת מושבים.
נוסד: כ' באלול תשי"ב – 10 בספטמבר 1952. היישוב שוכן דרומית מזרחית לצומת השרון.
מקור השם: אדמתו הפורייה ותנובתה המשובחת. עפ"י הפסוק: "וירכיבהו על במתי ארץ ויאכל תנובות שדי" (דברים כ"ב, י"ג).
המתיישבים הראשונים: יוצאי תימן, עולי מרבד הקסמים.
מס' תושבים: 600
שטחו: 2500 דונם.
ענפי המשק העיקריים: פרדס, לול, פרחים, פטמי פרגיות ותרנגולי הודו.
בגבולה המזרחי – תל שבח, המסמל יישוב קדום. ביישוב נצא ביה"ס הממ"ד "אור השרון".

תנובות