ינוב

צורת הישוב: מושב – משתייך לתנועת המושבים
נוסד: ג'' בניסן תש"י 21 במרץ 1950 . היישוב שוכן דרומית לצמות השרון.
מקור השם: יצמח ויתן תנובה ויבול, עפ"י הפסוק "פי צדיק ינוב חכמה" (משלי י , ל"א).
המתיישבים הראשונים: יוצאי תוניס, שהגיעו במסגרת "עלית הנוער" ב 1948.
מס' התושבים: 650
שטחו: 2030 דונם.
ענפי המשק העיקריים: פרדס, פרחים וירקות.
במושב התגורר הניצול היחיד מתאונת המטוס באוסלו – נורבגיה, אשר העלה את הילדים מתוניס לישראל.
מבני המושב הראשונים – בני עץ, נתרמו ע"י תושבי נורבגיה. במבנה האחרון ממוקם היום ארכיון.
ביישוב נמצאים מעון היום האזורי והרבנות הראשית.

ינוב