צור משה

צורת הישוב: מושב – משתייך לתנועת המושבים.
נוסד: ח' בתשרי תרצ"ח – 13 בספטמבר 1937 – מיישובי "חומה ומגדל". היישוב שוכן דרומית מזרחית לצומת השרון.
מקור השם: ע"ש משה קופינאס, עסקן ציוני יווני שחלם על ישוב חקלאי בא"י.
המתיישבים הראשונים: קהילת יוצאי יוון - אתונה
מס' התושבים: 1980.
מס' בתי אב: 580 (חברי אגודה 95 משקים , 20 משקי עזר . 115 בתי הרחבת בנים , 350 בתים הרחבת בוסתן הכפר)
מספר ילדים ונוער 500 בני נוער
שטחו: 3245 דונם.
ענפי המשק העיקריים: לול, ביצים ופטימים, פרדס, פרחים ומטעים סובטרופיים.
ביישוב נמצא ביה"ס האזורי "בכר רוסו" והספרייה האזורית.

צור משה